Teostame järgmisi töid:

Katuste ehitus ja vana katuse vahetus: Paigaldame erinevaid katusekate tüüpe 

Katuste hooldus ja remont: Teostame katuste hoolduse ja remonttöid, kõikidele katusetüüpidele

Katuste ekspertiis: Teostame ehituseeelset ja vajadusel teostuse järgset ekspertiisi

Ehituse Järelvalve: Teostame üldehtiusalast järelvalvet ehitusobjektidel